Ewelina Uriasz

Od 2001 roku nauczyciel MDK w Raciborzu, magister Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, instruktor Tańca Towarzyskiego - Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie.

Studia podyplomowe: Zarządzanie w oświacie, Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Prowadzi zajęcia użytkowego tańca towarzyskiego dla młodzieży, Zespół taneczny REWIA oraz zajęcia taneczno-rytmiczne dla dzieci MALUSZKI.