INFORMACJE

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2017-2018

Zobacz protokół komisji rekrutacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu na rok szkolny 2017/2018!

Komisja rekrutacyjna Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w składzie:

Przewodniczący komisji – Agnieszka Chmielecka

Członek komisji – Alina Czogała

 

zebrana w dniu 31 sierpnia 2017 r. zakwalifikowała do udziału w zajęciach pozalekcyjnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu wszystkich kandydatów, którzy złożyli dokumenty spełniające obowiązujące wymogi formalne.

 

Poniżej zamieszczamy listę przyjętych wychowanków (załącznik do Protokołu Komisji Rekrutacyjnej) do udziału w zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu w roku szkolnym 2017/2018.

Protokół dostępny tutaj