INFORMACJE

Ogłoszenie

Ze względu na utrzymujące się upały, przy temperaturze powietrza przekraczającej 30°, pogaraszjącej się w znacznym stopniu warunki pracy oraz przy braku zainstalowanych urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach.

Dyrekotr Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu informuje, że w dniach od 10 czerwca do 12 czewrwca 2019 r. zarządza skrócenie zajęć dydaktycznych o 15 minut (tj., z 45 min. do 30 min.)