INFORMACJE

Maluszki na zajęciach

Dzięki grupom plastycznym Maluszki w MDK zrobiło się bardzo jesiennie.