INFORMACJE

Wyniki rekrutacji

Oto wyniki I etapu rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 na zajęcia pozalekcyjne prowadzone w naszej placówce.

Decyzję podjęła komisja rekrutacyjna Młodzieżowego Domu kultury w Raciborzu w składzie:

Przewodniczący komisji – Daniel Rożek

Członek komisji – Alina Czogała

Członek komisji – Ilona Babeł.

 

Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty spełniające wszystkie wymogi formalne zostały zakwalifikowane. 

Jednocześnie informujemy, iż są jeszcze wolne miejsca na zajęcia prowadzone w placówce. Termin składania wniosków mija 31 sierpnia 2017 roku!