Poniżej w załączniku zamieszczamy plan zajęć Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu na rok szkolny 2017/2018 

Plan zajęć