Podstawa prawna:

1. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r (t.j. z 19 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 256. poz. 2572 ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Z 2014 r. poz. 7) o zasadach rekrutacji na zajęcia.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 w sprawie ramowych statutów placówek publicznych ( Dz. U. Nr 52, poz. 466 z późniejszymi zmianami). z dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. z 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007r. Nr 35, poz.222).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach(Dz.U. z dnia 30 maja 2011r.) na podstawie art.71 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn.zm.)

Pobierz PDF

Aktualizacja: 05 marca 2018 r.